AMENZI PENTRU NERESPECTAREA TIMPILOR DE CONDUCERE SI DE ODIHNA – EXTRAS DIN LEGEA 466 DIN 2003

Art. 15
Constituie contraventii, în masura în care, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni, si se sanctioneaza ca atare urmatoarele fapte: a) lipsa tahografului de la bordul vehiculului; b) utilizarea unor tahografe fara aprobare de model, defecte sau desigilate, a unor tahografe montate si/sau reparate de agenti economici neautorizati ori a unor tahografe neverificate metrologic sau cu termenul de valabilitate a verificarii metrologice depasit; c) neasigurarea numarului necesar de foi de înregistrare pentru efectuarea întregului transport sau a cartelei conducatorului auto; d) neefectuarea controlului intern pe care operatorul de transport rutier este obligat sa îl efectueze cu privire la respectarea de catre conducatorul auto a timpului de conducere, a pauzelor si a perioadelor de odihna; e) nerespectarea timpului de conducere, a pauzelor si a perioadelor de odihna si de repaus; f) neutilizarea tahografelor, a foilor de înregistrare sau a cartelei conducatorului auto ori folosirea defectuoasa a acestora; g) necompletarea pe diagrama a datelor de identificare a conducatorilor auto si a vehiculului, în cazul în care vehiculul nu este dotat cu tahograf digital; h) acordarea de catre operatorul de transport rutier a unor plati conducatorilor auto salariati, chiar si sub forma de bonificatii sau prime, în functie de distanta parcursa si/sau de cantitatea de marfuri transportata; i) nerespectarea limitei de 50 km prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) si o); j) interventiile asupra tahografului de catre alte persoane decât personalul agentilor economici autorizati pentru montarea, repararea, etalonarea si verificarea aparatelor de control; k) falsificarea datelor de pe foile de înregistrare ale tahografelor sau de pe cartelele conducatorilor auto; l) lipsa, la sediul operatorului de transport rutier, a foilor de înregistrare; m) neprezentarea, la solicitarea organelor de control, a foilor de înregistrare pentru ultimii 2 ani; n) refuzul de a se supune efectuarii controlului.” 

17.
Articolul 16 va avea urmatorul cuprins: „Art. 16 (1) Contraventiile prevazute la art. 15 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) cea de la lit. a), cu amenda de la 45.000.000 lei la 50.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport rutier; b) cele de la lit. b) si n), cu amenda de la 35.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport rutier; c) cele de la lit. c), g) si h), cu amenda de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei’, aplicabila operatorului de transport rutier; d) cele de la lit. d) si i), cu amenda de la 20.000.000 lei la 25.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport rutier; e) cea de la lit. e), cu amenda de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport rutier, si imobilizarea vehiculului aflat în trafic, pâna la îndeplinirea conditiilor privind timpul de conducere, pauzele si perioadele de odihna, dupa caz, sau cu amenda de la 35.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport rutier, în cazul controlului la sediu, daca nu i-a sanctionat pe conducatorii auto care nu au respectat prevederile prezentei ordonante; f) cea de la lit. f), cu amenda de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport rutier; g) cele de la lit. j) si k), cu amenda de la 35.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport rutier sau conducatorului auto, dupa caz; h) cele de la lit. I) si m), cu amenda de la 30.000.000 lei la 35.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport rutier. (2) Cuantumurile amenzilor prevazute la alin. (1) pot fi modificate prin hotarâre a Guvernului. (3) În cazul în care contraventiile prevazute la art. 15 lit. a)-g), i) si j) se repeta de doua ori, se va aplica masura suspendarii pe o perioada de 1 -3 luni a licentei de transport a operatorului în cauza. (4) În cazul în care contraventiile prevazute la art. 15 lit. a)-g), i) si j) se repeta de mai mult de doua ori, Autoritatea Rutiera Româna – A.R.R. va aplica masura anularii licentei de transport a operatorului în cauza.”

 

Sursa :https://www.untrr.ro/

  • Category :
  • Type :